# Informació (català)

El Centre de Recerca en Terminologia i Traducció (Centre de Recherche en Terminologie et Traduction - CRTT) de la Universitat Lumière Lyon 2 (França) es complau d’organitzar el IV Congrés Internacional de NEOlogia de les llengües romàniques (CINEO) del 4 al 6 de juliol de 2018. CINEO és un congrés adreçat a tots els investigadors, les institucions i els organismes interessats en la neologia com a reflex de l’evolució i de la vitalitat de les llengües romàniques, tant pel que fa a la unitat com a la diversitat que presenten. Després de les tres primeres edicions, francament exitoses (Barcelona el 2008, São Paulo el 2011 i Salamanca el 2015), l’organització es trasllada a França i ha estat la ciutat de Lió l’escollida per dinamitzar els intercanvis entre les nostres llengües i entre comunitats d’investigadors amb temes d’interès comuns.

S’han conservat les temàtiques dels congressos celebrats fins ara i han acceptat la nostra invitació tres conferenciants per participar a CINEO 2018 en les sessions plenàries: Esme Winter-Froemel, professora de Lingüística Romànica de la Universitat de Tréveris; Patric Drouin, professor de Lingüística a la Universitat de Montreal, i Cecilio Garriga Escribano, professor de Lingüística Espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Propostes i organització

El comitè d’organització convida totes les persones interessades a presentar comunicacions sobre algun dels temes següents:

– aspectes teòrics de la neologia

– identificació i classificació dels neologismes

– tractament automàtic de la neologia

– neologia terminològica

– la neologia en diacronia

– estudis contrastius sobre neologia en les diverses llengües romàniques

– polítiques lingüístiques i neologia

– aspectes sociolingüístics de la neologia

– aspectes cognitius i comunicatius de la neologia

– neologia i traducció

– neologia i creació literària

– neologia i mitjans de comunicació

– neologia i xarxes socials.

El termini per a la presentació de propostes de comunicació és el 15/11/2017. Cal enviar-ne els resums directament, mitjançant la interfície accessible a la pàgina web del congrés (després de registrar-s’hi o crear-hi un compte Sciencesconf.org / HAL) : <https://cineo2018.sciencesconf.org/user/submissions>

Els resums cal que estiguin redactats en la llengua romànica utilitzada per a la presentació oral en el congrés. Extensió del resum: 500 mots. Es farà una avaluació anònima de cada proposta. Abans del 01/02/2018 es comunicaran els resultats de l’avaluació a les autores de la comunicació.

El congrés se celebrarà al centre de la ciutat de Lió, a la vora del riu Roine, al palau Hirsch de la Universitat Lumière Lyon 2 (18 quai Claude-Bernard, 69007 Lió). Les comunicacions tindran una durada limitada de 20 minuts, seguits de 10 minuts per a preguntes i debat.  

 

Web del congrés: https://cineo2018.sciencesconf.org

Adreça electrònica de contacte: cineo2018@sciencesconf.org

 

Comitè organitzador

José Carlos de Hoyos, Pascaline Dury, Sylvain Farge, Sandra Garbarino, Adrien Guille, Julie Makri-Morel, Cécile Poix, Vincent Renner, Adam Renwick, Jacqueline Saez, Corina Veleanu, María Belén Villar Díaz

Comitè científic

Giovanni Adamo (Roma), Ieda Alves (São Paulo), Maria Teresa Cabré (Barcelona), Margarita Correia (Lisboa), Patrick Drouin (Montreal), Rosa Estopà Bagot (Barcelona), Joaquín García Palacios (Salamanca), Cecilio Garriga Escribano (Barcelona), Gloria Guerrero Ramos (Málaga), Xosé María Gómez Clemente (Vigo), John Humbley (París), François Maniez (Lió), Antoni Nomdedeu (Tarragona), Micaela Rossi (Gènova), Jean-François Sablayrolles (París), Esme Winter-Froemel (Tréveris)

Personnes connectées : 1